ახალი ამბები

  • What is Natural Wine? Natural wine, explained

    Natural Wine is farmed organically (biodynamically, using permaculture or the like) and made (or rather transformed) without adding or removing any...
  • წარმოშობის დაცულ დასახელებებს დაემატა ღვინო ახმეტა

    ღვინო ახმეტა დაემატა დაცულ წარმოშობის დასახელებებს (PDO). ღვინის ეროვნულმა სააგენტომ მიმართა საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრს გ...
  • ორგანული ნატურალური მეღვინეობა ახმეტაში

    ორგანული მეღვინეობა და მევენახეობა კახეთში ახმეტაშიჩვენ ”ახმეტას ღვინის სახლი”, ბუნებრივი ღვინის ასოციაციის წევრი, ორგანული მეურნეობა და ბუნებრივი ...
ქართული ka